Cushman & WakefieldSlužbyZastúpenie nájomcu

Zastúpenie nájomcu

ZASTÚPENIE NÁJOMCU


Zastupovanie nájomcu je hlavnou službou poskytovanou priemyselným oddelením spoločnosti Cushman & Wakefield.
Podstatné zvýšenie ponuky moderných skladových priestorov spôsobuje rast v množstve možností, ktoré sú nájomcom k dispozícii. Vybrať si ten najlepší sklad je celkom problém, nehovoriac o vyjednávaniach ohľadom nejlepších možných obchodných podmienok. Kľúčom k úspešnému výberu moderných skladových priestorov je spolupráca s profesionálmi. Vďaka ich znalostiam a skúsenostiam sa nájomcovia vyhnú možným nástrahám a proces prenájmu skladových priestorov bude jednoduchší a transparentnejší.
V rámci služby zastupovania nájomcu Vám odborníci zo spoločnosti Cushman & Wakefield poradia v následujúcich otázkach. 

1. Predbežná analýza ponuky
Na základe vašich cieľov a hnacích síl vášho podnikania Vám náš tým poskytne dlhý zoznam možných lokalít, ktoré budú v zásade spĺňať vaše požiadavky ohľadom umiestnenia, nájomného, časového harmonogramu atď. Toto porovnanie vám umožní, okamžite sa orientovať v množstve rôznych možností v závislosti na sadzbách nájomného. Pre tých, ktorí hladajú viac než 10 000 m² skladových priestorov v časovom horizonte 8 –10 mesiacov môžeme ponúknuť projekty, ktoré budú vybudované na mieru. To sa pripravuje na základe individuálnej objednávky v oblasti vybranej nájomcom.


2. Žiadosť o návrh
Štandardizovaná žiadosť o návrh je podstatným faktorom, ktorý určuje rýchlosť analýzy ponúk. Zamestnanci spoločnosti Cushman & Wakefield pre vás pripravia individuálnu žiadosť o návrhu, ktorá bude podrobne popisovať vaše požiadavky (technické špecifikácie, umiestnenia, časový harmonogram, atď.). Túto žiadosť o návrhu zašlú developerom, ktorí spĺňajú vaše kritériá, a požiadajú ich o individuálnu ponuku.

3. Porovnávací diagram ponúk
Na základe kompletizácie všetkých ponúk na nájom od prenajímateľov, profesionáli spoločnosti C&W tieto ponuky roztriedia podľa ich atraktivity pre nájomcov a jeho predbežných cieľov. Aby bylo možné urobiť porovnávanie v tomto štádiu procesu nájmu čo možno najjednoduchšie, je podstatné postaviť ponuky na spoločnú platformu.
Zanalyzujeme za vás okrem iného:
Technické špecifikácie ponúknutých budov
Hotovostné toky v rámci podmienok nájomného
Finančné zvýhodnenia ponúkané prenajímateľovi (hotovostný príspevok, obdobia oslobodené od nájomného, dalšie vylepšenia budovy atď.)
Dostupnosť vysoko kvalifikovanej pracovnej sily
Umiestnenie v priamom susedstve vašich spolupracujúcich firem, či konkurentov
Iné faktory dôležité pre nájomcov 

4. Vyjednávanie o nájme
Tím spoločnosti C&W vás bude zastupovať pri jednaniach s prenajímateľom, pri overovaní informácií poskytnutých v ponukách nájmu, ako aj pri získavaní čo možno najlepších obchodných podmienok. Spolu so zúžením zoznamu ponúkaných lokalít, C&W podrobnejšie prejedná všetky otázky, ktoré sú pre nájomcu rozhodujúce.

5. Konečné doporučenia
Na konci vyjednávacieho procesu pripravíme písomnú verziu konečného doporučenia. Zvolíme podla nášho názoru nejlepšiu ponuku a predložíme objasnenia našeho výberu, ako aj podrobný popis procesu vyjednávania. Takýto dokument sa obvykle predkladá predstavenstvu ako odôvodnenie voľby prenajímateľa.

6. Predbežná dohoda
Po dokončení procesu získania súhlasu, je ďalším krokom podpísanie predbežnej dohody s vybraným developerem. Predbežná dohoda obsahuje všetky obchodné podmienky dohodnuté medzi nájomcom a developerom. Predbežná dohoda je základom pre to, aby prenajímateľ pripravil individuálnu nájomnú zmluvu.

7. Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
Potom, čo je podpísaná zmluva o budúcej nájomnej zmluve, začne prenajímateľ pripravovať priemyselnú jednotku k užívaniu. V tomto momente vám bude C&W pomáhať pri koordinácii technických tímov, pri finalizácii projektu a sledovaniu pokroku. C&W môže tiež nájsť na čas náhradnú nehnuteľnosť, ako riešenie na dobu pred dokončením jednotky.

8. Nájomná zmluva
Pretože nie sme právnickou firmou, spoločnosť Cushman & Wakefield neponúka nájomcovi právne poradenstvo. Ale aj napriek tomu môžeme doporučiť radu kancelárií alebo právnikov spolupracujúcich s nájomcami, zaistiť, aby jednanie ohľadne nájomnej zmluvy prebiehalo bez komplikácií a podľa pravidiel obsiahnutých v predbežnej dohode.