Cushman & WakefieldSlužbyZastúpenie developera

Zastúpenie developera

Naši makléri pripravujú stratégie k zvýšeniu hodnoty nehnuteľnosti s využitím štyroch hlavných prvkov: správneho umiestnenia produktu na trh, vyhľadania vhodných potenciálnych záujemcov, prípravy marketingovej stratégie a nástrojov presne na mieru danému prípadu a riadenia všetkých krokov spojených s procesom prenájmu.

K našim službám pri zastupovaní prenajímateľa patrí:
Správne umiestnenie produktu na trh (positioning)
Príprava marketingových strategií a nástrojov
Cielenie marketingu na vhodných záujemcov
Vyjednávanie o nájme
Služby po uzavretí nájmu

Náš tím vyhodnocuje podmienky na trhu vrátane sťahovania nájomcov, miery obsadenosti v cieľovej oblasti, sadzieb nájomného, navrhovanej výstavby a ďalších trendov v oblasti nehnuteľností a vypracováva pre danú nehnutelnosť komplexný program positioningu a prenájmu. Vďaka skúsenostiam pri zastupovaní nájomcov sme schopní lepšie chápať potreby nájomcov, a tým aj dosahovať väčšiu efektivitu pri positioningu a zaisťovaniu prenájmu nehnuteľnosti pre prenajímateľa.