Výroba

PORADENSTVO PRE VÝROBNÉ PODNIKY

Vyhladať na mape výrobné priestory

Naši špecialisti na výrobný segment poskytujú realitné služby výrobným podnikom, ktoré hľadajú optimálne realitné riešenia.
Sme si vedomí jedinečných špecifík rôznych výrobných technológií a realitné riešenia im budujeme na mieru tak, aby vyhovovali krátkodobým, strednedobým a dlhodobým prioritám výrobných podnikov.

K týmto službám patria:
Analýza špecifických požiadaviek vyplývajúcich z povahy výroby
Porovnanie konkrétnych technických požiadaviek so štandardnými vlastnosťami moderných priemyselných prevádzok.
Vypracovanie realitnej stratégie (vlastníctvo / nájom)
Realizácia zvolenej realitnej stratégie na základe procesu reprezentácie klienta (vrátane výberového konania na developera), alebo kúpa pozemku
Náhradné a dočasné riešenia pred zahájením prevádzky (uskladnenia výrobnej technológie)
Obchodné jednania o nehnuteľnostiach s developermi a prenajímateľmi
Koordinácia a jednanie o právnych a technických otázkach
Služby po uzavretí nájmu

Úzko spolupracujeme so spoločnostami ako CzechInvest s cieľom nájsť nejlepšie riešenia z hľadiska vládnych zvýhodnení. Spolupracujeme tiež s personálnymi agentúrami tak, aby bolo možné výrobný projekt realizovať v danom regióne včas.
Naše služby v odbore nebytových priestorov a nehnuteľností pomáhajú zákazníkom premieňať investičný majetok na dynamické aktíva pripravené významne prispievať k celkovému výkonu ich spoločnosti bez ohľadu na ekonomiku či hospodársky cyklus.
Naši poradci sú činní na každom podstatnom celosvetovom trhu, zaisťujú nehnuteľnostiam optimálne pozície na trhu a marketingovú podporu a objavujú pre klientov skryté príležitosti. Na základe našich celosvetových prieskumov poskytujú klientom podrobné informácie o trhoch, a každé doporučenie sa tak opiera o znalosti lokálneho prostredia.