Cushman & WakefieldSlužbyPoradenstvo o prenájme

Poradenstvo o prenájme

Vďaka vysoko efektívnemu riadeniu zvyšujeme hodnotu nájomných zmlúv a dojednanie nájmu. Naše služby nájomného poradenstva klientom pomáhajú vyhnúť sa možným úskaliam a vyťažiť čo najviac z nezrovnalostí, ktoré sa môžu v priebehu riešenia a vlastníctva vyskytnúť. To môže významne ovplyvniť hodnotu investície a optimálne využitie priestorov.

Máme hlboké skúsenosti v týchto dôležitých oblastiach:
Úpravy nájomného
Obnova nájmu
Reštrukturalizácia nájmu
Zastaralé / schátrané nehnuteľnosti