Služby

Naše služby v odbore nebytových priestorov a nehnuteľností pomáhajú zákazníkom premieňať investičný majetok na dynamické aktíva pripravené významne prispievať k celkovému výkonu ich spoločnosti bez ohľadu na ekonomiku či hospodársky cyklus.
Naši poradcovia sú aktívni na každom podstatnom celosvetovom trhu, zaisťujú nehnuteľnostiam optimálne pozície na trhu a marketingovú podporu a objavujú pre klientov skryté príležitosti. Na základe našich celosvetových prieskumov poskytujú klientom podrobné informáce o trhoch, a každé doporučenie sa tak opiera o znalosti lokálneho prostredia.

PRIEMYSELNÉ NEHNUTEĽNOSTI

Našim zákazníkom zaisťujeme najlepšie priemyselné nehnuteľnosti vďaka neprekonateľnej kombinácii talentu, skúseností a zdrojov.
Naši priemyselní poradcovia ponúkajú komplexný súbor služieb, okrem iného:
Prenájom a predaj skladových priestorov
Poradenstvo v oblasti nákupu a predaja pozemkov
Vyjednávanie o prenájme alebo predaji na základe znalosti trhu a aktuálnych trendov
Nové vyjednávania a predlžovanie nájmov s využitím komplexných vyjednávacích metód
Organizácia a riadenie výberových konaní developerov
Porovnávacie finančné analýzy
Trhová analýza a štatistika
Strategické realitné plánovanie

Tieto služby s pridanou hodnotou sa vzťahujú na všetky rôznorodé typy produktov označované ako priemyselné stavby – od výrobných závodov a tradičných skladovacích a distribučných zariadení, cez špecializovanejšie výskumné a vývojové zariadenia a skladovacie a prezentačné priestory ("flex") až po moderne vybavované laboratória.
Odlišujeme sa i schopnosťou hladko spolupracovať s realitným oddelením klienta. Naši priemyselní poradcovia zisťujú existujúce a predpokladajú budúce nároky klientov na nehnuteľnosť a vytvárajú riešenia, ktoré zákazníci požadujú. Všetky fázy vyjednávania prebiehajú s plnou znalosťou lokálnych, regionálnych i celoštátnych údajov, trendov a štatistík, ktoré poskytujú naše globálne organizácie. Naša schopnosť začleniť do realitného riešenia kľúčové prvky, akými sú napríklad programy vládnych zvýhodnení, alebo náklady na výstavbu, poprípade vytvoriť príležitosti pre stratégiu obchodu, našim zákazníkom umožňuje realizovať celý potenciál ich nehnuteľného majetku.