Cushman & WakefieldPrieskum trhuPriemyselná mapa SR

Priemyselná mapa SR

PRIEMYSELNÁ MAPA SLOVENSKA

Priemyselná mapa veľmi jasne zobrazuje rozdiely v ponuke priemyselných priestorov a zón na prenájom v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Okrem zobrazenia existujúcich a plánovaných logistických parkov Industriálna mapa v sebe zahŕňa aj najväčšie zahraničné investície na Slovensku, ako aj zaznačenú existujúcu a plánovanú diaľničnú sieť.

Industriálna mapa spoločnosti Cushman & Wakefield je určená predovšetkým developerom, logistickým, výrobným, veľkoobchodným a maloobchodným spoločnostiam a ďalším záujemcom o tento špecifický trh.

 sr_industrial_mapa_840x580mm_578000_5

Pokial požadujete podrobný náhlad mapy prejdite do sekcie Prieskum trhu / Publikácie.