Cushman & WakefieldPrieskum trhu

Prieskum trhu

PRIESKUM TRHU PRIEMYSELNÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ

PRENÁJOM SKLADOVÝCH PRIESTOROV
Súčet skladových  plôch v m², ktoré boli prenajaté a predané nájomníkom za dané obdobie. Tu uvádzame dáta kvartálne. Medzi tieto nájmy zaraďujeme nové nájmy, expanziu nájomníkov, ale aj predĺženie doby nájmu.

VÝSTAVBA SKLADOVÝCH PRIESTOROV
Súčet novo postavených a kolaudovaných moderných skladových plôch v m² za dané obdobie. Tu uvádzame dáta kvartálne.

MIERA NEPRENAJATOSTI
Miera neprenajatosti je podielom všetkých voľných skladových priestorov a súčtu celkových moderných priemyselných plôch v danej zemi k stanovenému dátumu.

CELKOVÁ MODERNÁ PLOCHA
Súčet všetkých moderných priemyselných plôch v m² na danom území.