Warehouse hall Topoľníky

Warehouse hall Topoľníky
Warehouse hall Topoľníky
Warehouse hall Topoľníky

Lokalita: Topoľníky - Dunajská Streda
Celková plocha: 862 m2

Ján Rakovský
Mobil: +421 910 894 423
E-mail: jan.rakovsky@cushwake.com
Patrik Janščo
Mobil: +421 903 486 379
E-mail: patrik.jansco@cushwake.com

POLOHA

Areál je prístupný z asfaltovej komunikácie – Železničná ulica.
Výhodná dopravná poloha.

 
ŠPECIFIKÁCIE

Areál pozostáva zo skladovej haly a z administratívnej budovy.
Vybudovaná technická infraštruktúra.
Skladová hala je jednopodlažná, konštrukcia je oceľová, hala je napojená na 
elektrickú sieť, plynovod a vodovod.
Parkovanie je zabezpečené na existujúcom parkovisku za skladovou halou.

 

 

 

Tento dokument má čisto informatívny charakter a nie je zmluvne záväzný. Zmeny a tlačové chyby vyhradené.

KONTAKTNÝ FORMULÁR