CTPark Devínska Nová Ves

CTPark Devínska Nová Ves
CTPark Devínska Nová Ves
CTPark Devínska Nová Ves

Lokalita: Bratislava
Celková plocha: 87000 m2

Ján Rakovský
Mobil: +421 910 894 423
E-mail: jan.rakovsky@cushwake.com
Patrik Janščo
Mobil: +421 903 486 379
E-mail: patrik.jansco@cushwake.com

Poloha

Hala sa nachádza v Bratislave v Devínskej Novej Vsi v blízkosti výrobného závodu Volkswagen.

Špecifikácie

Celková plocha projektu je teda cca 87 000 m2
Voľná plocha k dispozícií 36 336 m2
Plánovaná výstavba 18 989 m2


 

Tento dokument má čisto informatívny charakter a nie je zmluvne záväzný. Zmeny a tlačové chyby vyhradené.

KONTAKTNÝ FORMULÁR