Ján Rakovský

Ján Rakovský Senior Negotiator

Mobil: +421 910 894 423
Telefón: +421 259 209 350
E-mail: jan.rakovsky@cushwake.com