Slovak IndustrialReferences

References

PANALPINA SLOVAKIA, s.r.o.

Panalpina 

"V mene spoločnosti Panalpina Slovakia, s.r.o si týmto dovoľujem poďakovať spoločnosti C&W, menovite pánovi Balážovi a Očovanovi, za ich spoluprácu, profesionálne nasadenie, úsilie a vytrvalosť, ktorú vynaložili pri výbere vhodných priestorov pre aktivity našu spoločnosť.
Vďaka tejto spolupráci sa nám podarilo plnohodnotne využiť rozsiahle znalosti aktuálneho trhu s realitami a "know-how" popredného odborníka v danej oblasti.

Spoločnosť C&W považujeme za silného a spoľahlivého partnera, na ktorého sa v prípade otázok týkajúcich sa danej oblasti vždy radi obrátime."

J. Harvanec

 CS Cargo

cs cargo 

"Hoci kooperácia CS CARGO Slovakia s Cushman & Wakefield netrvá dlho od samotného začiatku nabrala veľmi rýchle obrátky s pozitívnym efektom.Vďaka tejto spolupráci sme sa mohli stať dôležitým logistickým partnerom pre spoločnosť Mobelix, ktorá otvorila svoj ďaľší predajný stánok na východe Slovenska v Prešove.Vyzdvihol by som proaktívny prístup s cieľom uspokojiť potreby zákazníka a maximálne úsilie, ktoré vzhľadom k veľmi krátkemu času realizácie bolo potrebné vynaložiť.Komunikácia s C&W je na veľmi dobrej úrovni konkrétne s pánom Petrom Očovanom sme v takmer denno-dennom kontakte a spolupracujeme na viacerých projektoch.

Verím, že v tomto pozitívnom trende budeme aj naďaľej pokračovať a budeme sa môcť pochváliť aj s ďaľšími zdarenými obchodnými aktivitami v oblasti logistiky."

A. Jasenovec

MERCK, spol.s.r.o

Merck s.r.o. 

"Merck zmenil svoju distribučnú stratégiu a rozhodol sa odpredať distribučné centrum v Bratislave. Spoločnosť Cushman & Wakefield bola vybraná ako exkluzívny sprostredkovateľ a radil nám počas celej transakcie. C&W pripravil marketingovú stratégiu pre predaj nehnuteľnosti a konal v našom mene od prvej identifikácie a oslovenia potenciálnych kupcov cez poradenstva pri procese "due diligence" a komunikácie s právnikmi až po rokovania o kúpnej cene.

 Priemyselný tím spoločnosti Cushman & Wakefield riadil proces predaja profesionálne a poskytol nám cennú podporu a poradenstvo", povedal Carsten Schweer, generálny riaditeľ, MERCK spol. s.r.o."

C. Schweer